ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαGoodnight Gallery!

Parents and kids!  Grab your Pajamas and get ready for bedtime at the A. G. Leventis Gallery! Join us for a PJ party full of treats, fun, and stories in this after dark family programme. We’ll start with cookies and drinks and then head into the museum for gallery – based activities including a pillow fort story read aloud, sleep mask decorating, and bedtime themed art hunt.    Ages: 3-7 years and accompanying adult (1 adult per two children) Date: 26.06.2019 Time: 18:00-20:00 Cost: 5… Διαβάστε περισσότερα

Workshops for adults: Pen Friends

A social project for adults, inspired by the temporary exhibition Pentadaktylos Contemporaries.   How do we respond to an absence? How do we confront an emptiness? Τhree artists deal with 'emptiness' through their works of art. In this workshop, memories will be transformed into writing material, as the participants are invited to write their own letters. Confronting their own ‘emptiness’ and excavating their memory, they will first write anonymously. The participants will visit the Gall… Διαβάστε περισσότερα

Art through the Senses with Alexandra Francis

This monthly programme provides interactive gallery experiences tailored specifically for you and your young child. Spend the morning at the A. G. Leventis Gallery enjoying guided looking, singing, stories and creative activities. Our current theme, the five senses, will have you and your child smelling, touching, tasting, looking and listening your way through the Gallery.    Session 5: Noisy Art Date: Saturday 08.06.2018 Listen, can you hear the painting? When looking at art we can often i… Διαβάστε περισσότερα

Finger Painting!

A sensory workshop for our very young visitors. This is a new, innovative programme for babies and toddlers presented by the A. G. Leventis Gallery’s museum educators. During this workshop, the little ones will discover different sounds, colours and textures as they play with various specially selected objects and then they will create their own unique works of art with edible paint! Saturday 01.06.2019, 10.30-11.30 Ages: 8-36 months Cost: €10 per child (adults free)   For more informatio… Διαβάστε περισσότερα
Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use