ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

Illustration Eye with Ioanna Philippou

06-03-2017 to 06-03-2017Illustration Eye with Ioanna Philippou

The Coco_Creativity Centre is collaborating with the artist Ioanna Philippou to offer four afternoon workshops per month, every Monday, full of crafts and creativity for our young friends. With Ioanna’s help the children will explore some of the Gallery’s paintings and use their imagination to create their own masterpieces. Each month will have its own theme. 

Dates & Theme
6, 13, 20, 27 March 2017 – Extravagant Costumes: Hats, Dresses & Capes

Day: Monday
Time: 15.30-17.00 
Ages: 4-6
Price: €50 / €40 for members of the A. G. Leventis Gallery

Please reserve a place at education@leventisgallery.org or telephone 22668838 (Educational Programmes & Tours), Monday-Friday, 10.00-13.00 & 13.30-16.00.

Limited availability

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use