ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Καλλιτέχνης του ΜήναPericles Pantazis (1849-1884)
Composition with Vases, Flowers and a Fan
oil on canvas
49 Α. Γ. Λεβέντειος Πινακοθήκη

Pericles Pantazis

1849 - 1884

He studied at the School of Arts in Athens (1864-1871) and in 1872 moved to Brussels. In 1878 he held a solo exhibition organised by the Art and Letters Circle in Brussels; he also participated in the Exposition Universelle in Paris. In 1880 he travelled to southern France and Greece, and in the following year participated in a charity exhibition for the benefit of the Red Cross in Athens. In early 1881 he returned to Brussels and soon after had symptoms of tuberculosis. In Belgium he became a founding member of the ‘Chrysalis Circle’ (1875), where he showed his work (1876-1878, 1881), the Circle of Watercolourists and Printmakers (1883) and Les XX, whose first exhibition, in 1884, featured works by the artist, who had died just a few days earlier. Joining the explorations of the European avant-garde in the late 19th century, the artist developed his idiom under the influence of Realism and pre-Impressionist tendencies. His subject matter was everyday scenes, still-life paintings, portraits and landscapes.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

Προηγούμενοι Καλλιτέχνες του Μήνα

December-2021: Pieter Symonsz. Potter

November-2021: Theodoros Rallis

October-2021: Telemachos Kanthos

September-2021: Adamantios Diamantis

August-2021: Yerassimos Steris

July-2021: Peter Julius Larsen

June-2021: Giuseppe Nogari

May-2021: Yannis Tsarouchis

April-2021: Philips de Marlier

March-2021: Attributed to Theodoros Vryzakis

February-2021: Andrea Casali

January-2021: Francesco Guardi

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use