ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Καλλιτέχνης του ΜήναDimitrios Galanis (1879-1966)
Child on Mechanical Horse
drypoint etching and aquatint on paper
136 Α. Γ. Λεβέντειος Πινακοθήκη

Dimitrios Galanis

1879 - 1966

He studied at the Athens School of Fine Arts (1897-1899) and attended drawing classes given by Nikephoros Lytras. He settled in Paris,where he studied at the École des Beaux-Arts. His cartoons were published in French humour magazines (1901-1912); he also contributed toGerman magazines, as he lived in Germany from 1907 to 1909, specialising in printmaking. From 1918, he began to illustrate books; in 1922his first solo exhibition was held in Paris. From 1930, he applied himself exclusively to printmaking, to which he introduced many Greekartists, in his studio in Paris (1930-1937). In 1945 he was appointed professor at the École des Beaux-Arts in Paris. He was a member of theFrench Academy and the Academy of Athens.

 

His style was shaped in 20th-century Paris, where he became associated with great figures of the art world. He was influenced by suchmovements as Cubism and Fauvism; André Derain’s ‘Neoclassical’ phase between World Wars I and II especially influenced his painting. Heis recognised as the great master and innovator of Greek printmaking.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

Προηγούμενοι Καλλιτέχνες του Μήνα

July-2021: Peter Julius Larsen

June-2021: Giuseppe Nogari

May-2021: Yannis Tsarouchis

April-2021: Philips de Marlier

March-2021: Attributed to Theodoros Vryzakis

February-2021: Andrea Casali

January-2021: Francesco Guardi

December-2020: Pieter Symonsz. Potter

November-2020: Thalia Flora-Karavia

October-2020: Jean-Baptiste Oudry

September-2020: Pericles Pantazis

August-2020: Ioannis Altamouras (Jean Altamura)

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use