ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Venus, Venice and Cyprus

08-11-2017 to 08-11-2017On Wednesday, November 8, 2017 at 7:30 pm, Wednesday's lecture is dedicated to "The Venus Paradox" on the occasion of the homonym temporary exhibition of the A. G. Leventis Gallery. This month’s speaker is Professor Peter Humfrey, Emeritus Professor of Art History at Saint Andrews University, Scotland.

Titled ‘Venus, Venice and Cyprus’, Professor Humfrey, through his specialization on Italian Renaissance art, will refer to the pursuit of reviving the Roman Empire through the Venetians and to the triumphant symbolism of the annexation of Cyprus, the island of birth of the goddess of love, to the Venetians.By referring to the historical events, he will elaborate on art trends of the time and the role of Venus in Venetian propaganda, as well as the direct connection of Cyprus with the goddess.

 Professor Peter Humfrey, who was born in Nicosia, is Emeritus Professor of Art History at the University of Saint Andrews, where he taught from 1977 until his retirement in 2012. With numerous publications on Italian Renaissance art, including monographs on Cima da Coneglianao (1983) and Titian (2007), and an introductory survey of Painting in Renaissance Venice, he has served on the committees of several major international loan exhibitions, including the National Gallery of Art, Washington DC, the Metropolitan Museum of Art, New York, and the J. Paul Getty Museum, Los Angeles. In 2015 he received the award of Cavaliere dell’ Ordine della Stella della Solidarieta Italiana for services to Italian culture.  

Limited number of seats – please book early (tel: 22668838 ext. 100, Monday-Friday, 10:00-16:00) or at info@leventisgallery.org. 

The lecture will be given in English.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use