ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Solomos Frangoulides : The Artist – The Art Critic

09-05-2017 to 04-09-2017‘Solomos Frangoulides: The artist, the art critic’

Claude Monet Hall, Coco_Creativity Centre

Share this:

Επικoινωνία

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery