ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Εθελοντισμός & Εργασία

Οι εθελοντές στηρίζουν τη λειτουργία της Πινακοθήκης. Η εθελοντική εργασία μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς για τη λειτουργία της Πινακοθήκης, όπως στην ετοιμασία προσωρινών εκθέσεων και εκδηλώσεων και στα εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους. Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε την Αίτηση Εθελοντικής Εργασίας και επιστρέψτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@leventisgallery.org.

Share this:

Επικoινωνία

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery