ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Διαλέξεις και Εκδηλώσεις

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη έχει καθιερώσει μια σειρά διαλέξεων κάθε μήνα, τη Διάλεξη της Τετάρτης, με θέματα από την ιστορία της τέχνης, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει ένα ευρύ πρόγραμμα άλλων πολιτιστικών, φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Share this:

Επικoινωνία

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery