ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Πρακτική Άσκηση

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη δέχεται αιτήσεις συμμετοχής σε προγράμματα πρακτικής άσκησης από όσους αναζητούν ευκαιρίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@leventisgallery.org.

Share this:

Επικoινωνία

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery