ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Πανεπιστήμια

  • Ειδικά για τα πανεπιστήμια, οι ξεναγήσεις δύνανται να διαμορφωθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών.

Επίσης, οργανώνονται τακτικά και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία κάθε φορά εστιάζουν σε θεματικές ενότητες εμπνευσμένες από τις προσωρινές εκθέσεις και από έργα που περιλαμβάνονται στις τρεις Συλλογές της Πινακοθήκης. Για κρατήσεις συμπληρώστε το Δελτίο Κρατήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την:
Κατερίνα Στεφανίδου, Έφορος – Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
education@leventisgallery.org | τηλ. +357 22668838, εσωτ. 105

Share this:

Επικoινωνία

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery