ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Σχεδιασμός και Μελέτη

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη και τα διαμερίσματα έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια στην κάθε λεπτομέρεια,λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους πελάτες και τον πολιτιστικό προορισμό της Πινακοθήκης. Οι σχεδιαστικές αρχές για το τελικό αποτέλεσμα και τη διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου μελετήθηκαν ενδελεχώς, ώστε να συμπληρώνουν και να εναρμονίζονταιμε τη γενικότερη αρχιτεκτονική προσέγγιση του κτηριακού συγκροτήματος: εξαιρετικά προηγμένες τεχνολογίες και ποικίλες απαιτήσεις ωςπρος τη λειτουργικότητα των χώρων (για παράδειγμα, αίθουσα συνεδρίων, χώρος υποδοχής) υπήρξανμερικά από τα ζητούμεναπου έπρεπε να συνυπολογισθούν στη μελέτη.Ο σχεδιασμός του κτηρίου ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ της ομάδας των σχεδιαστών, των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη του διαχειριστή έργου,προκειμένου το κτήριο να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα και στους στόχους που καθορίστηκαν στην αρχή, χωρίς ποτέ να παραβλέπονταιοι οικολογικές πτυχές και τα θέματα ασφάλειας.

Share this:

Επικoινωνία

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery