ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Τιμητική Επιτροπή

Εβίτα Αράπογλου
Colin Bailey
Charles Beddington
Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά
Anne Distel
Paul Dujardin
Alastair Laing
Wim van der Weiden

Share this:

Επικoινωνία

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery