ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτη 10:00 - 17:00
  Τετάρτη: 10:00 - 22:00
  Κλειστά την Τρίτη και στις αργίες

Καλλιτέχνης του ΜήναVictor Wolfvoet, The Younger (1612-1652)
A Children’s Bacchanal in a Wooded Landscape: Bacchus Brought up by Satyrs and Maenads
oil on copper
382 Α. Γ. Λεβέντειος Πινακοθήκη

Victor Wolfvoet, The Younger

1612 - 1652

He was a painter of religious and mythological subjects, active in Antwerp. Only a few works on panel and on copper are known. He was also an art dealer, and his estate inventory listed c. 600 artworks, including paintings by Frans Francken II, Anthony van Dyck and, especially, Rubens.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

Προηγούμενοι Καλλιτέχνες του Μήνα

September-2018: Victor Wolfvoet, The Younger

August-2018: Frixos Aristefs

July-2018: Costas Averkiou

June-2018: Nikolaos Othonaios

May-2018: Jacques-Sebastien le Clerc

April-2018: Loukia Nicolaides-Vassiliou

March-2018: Bartolomé Esteban Murillo

February-2018: Telemachos Kanthos

January-2018: Studio of Titian

January-2018: Studio of Titian

December-2017: Jacob Willemsz. De Wet

November-2017: Giorgos Bouzianis

© Copyright © 2018 A. G. Leventis Gallery